ร่วมงานกับเรา

ตามนโยบายบุคลคากรบริษัทฯให้ความสำคัญกับบุคคลากรเป็นอย่างมากบริษัทฯเน้นบูรณาการและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งกายและใจในการใช้ชีวิตและปฎิบัติงานเพื่อความภูมิใจของส่วนรวมและประเทศชาติ

และเป็นโอกาสที่ดีของบุคคลากรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเราต้องการสร้างงานให้กับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในประเทศไทยมีโอกาสมาร่วมงานกับเรา และมีโอกาสทำงานติดตัวกับผู้บริหารเพื่อรับวิสัยทัศน์ ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆที่หาซื้อไม่ได้ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเพื่อชีวิตที่ดีในทุกๆด้านของบุคคลากร

บริษัทฯยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ได้ ขอให้เป็นคนดี เป็นนักเรียนรู้และพัฒนา ขยันมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ สู้งาน และเป็นนักลุย นักทำ บริษัทเราคู่ควรกับท่าน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน และ บุคคลากรจบใหม่ เป็นอย่างยิ่งนอกจากความรู้ที่ได้จากการทำงานจริงในทุกตำแหน่งทุกท่านยังได้รับวิธีคิดในการมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไปและมีโอกาสรับข้อเสนอเป็นพนังงานประจำทันทีหลังผ่านการฝึกงาน

เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถหากพัฒนาตนเองเร็วเงินเดือนปรับเพิ่มให้ในทุกๆปีเยอะแน่นอนบุคคลากรทุกท่านมีโอกาสทำงานในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯและหากผลประกอบการมีกำไรดีทุกท่านก็ได้รับโบนัสไปเต็มๆ ตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ


  • Graphic Design รายละเอียด+
  • ช่างเทคนิค รายละเอียด+
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รายละเอียด+
  • Sales Project รายละเอียด+
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด+

แบบฟอร์มฝากประวัติ


** ไฟล์ที่อนุญาติให้อัพโหลด pdf,doc,docx,PDF,DOC,DOCX