บริการติดตั้ง

 

ติดตั้งระบบ LAN

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

ติดตั้งระบบกันขโมย

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

ติดตั้งระบบเปิดปิดประตู

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

ติดตั้งห้อง data center

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

ติดตั้งระบบ wifi

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

ติดตั้งระบบ network system

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ,กล้องวงจรปิด,กล้องตรวจจับควันไฟ

Hotline:
095-569-7085, 086-305-5069
Line@ : @wis.co.th
Email:
info@wis.co.th
woradech@wis.co.th